Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2020

4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
2862 65d8 500
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viakicikitka kicikitka
0013 c993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid viaNoCinderella NoCinderella
8440 6bab
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
8447 fe0b
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaNoCinderella NoCinderella
0890 14b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamilostki milostki
6772 d5be 500
The Favourite, J. Lantimos (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viairmelin irmelin
5290 cc3a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...