Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

7511 5125
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viairmelin irmelin
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
6195 aa55 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
0273 1f31

 

Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viablithely blithely
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viablithely blithely
9097 0609 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viablithely blithely
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
9758 05a0
Reposted fromels els viadeLioncourt deLioncourt
4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viadeLioncourt deLioncourt
6488 03d0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaskrzacik skrzacik
2091 f9cd
Reposted fromfoods foods viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl