Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

2529 7ec8
Reposted fromfriends friends
  
Reposted fromfriends friends
1999 62bc 500
Reposted fromfoods foods
1817 5d4e
Reposted fromoopsiak oopsiak viaDisney Disney
6033 3754
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabigcat bigcat

June 15 2015

0218 cde9 500
taka logika :D
Reposted bymarcimagschoki marcimagschoki

June 08 2015

7911 8735
Reposted fromfoods foods
8659 73de 500
Reposted fromfoods foods
8850 5151
Reposted fromapatia apatia viaDisney Disney
szkoda że wciąż brakuje mi ciepła...
— chopinfeldziarz
Reposted bynoonecaresrational

May 27 2015

0651 979f
Reposted frombaboooshka baboooshka viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
Większość osób nigdy nie dostanie tego co chce, bo po prostu się nieustająco poddaje.

Więc zjedz pizzę. napij się wina. I przestań kurwa narzekać. Albo rusz dupę.

— Pokolenie Ikea
2752 5859
Reposted fromyouuung youuung viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
0274 8b13
6193 f464
Reposted fromkjuik kjuik via13-days 13-days
5472 e69e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via13-days 13-days
3099 f92a 500
Reposted fromkjuik kjuik via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl