Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

4532 729c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoCinderella NoCinderella
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNoCinderella NoCinderella
5912 c2f2 500
Reposted fromzbitek zbitek viairmelin irmelin
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
5694 8d14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
4293 ae49
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

March 07 2019

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viaNoCinderella NoCinderella
7266 a803 500
Reposted fromstroschek stroschek viaNoCinderella NoCinderella
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft viairmelin irmelin
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viaNoCinderella NoCinderella
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
4484 67ed 500
Reposted fromaleander aleander viairmelin irmelin
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viaNoCinderella NoCinderella
Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
— Pogoda na miłość
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl