Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

4715 4c40 500

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

5653 fb7a 500
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouaresonaive youaresonaive
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakomplikacja komplikacja

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viakomplikacja komplikacja
2992 7292
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viakomplikacja komplikacja
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viakomplikacja komplikacja
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viakomplikacja komplikacja
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
0454 2e34 500
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viakomplikacja komplikacja
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viakomplikacja komplikacja
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viablithely blithely
2792 3ef2 500
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viablithely blithely
9935 8120 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Reposted fromolewka olewka viahogwarts hogwarts
2544 2c36
394
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
5152 3c70 500
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl