Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viaNoCinderella NoCinderella
7266 a803 500
Reposted fromstroschek stroschek viaNoCinderella NoCinderella
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft viairmelin irmelin
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viaNoCinderella NoCinderella
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
4484 67ed 500
Reposted fromaleander aleander viairmelin irmelin
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viaNoCinderella NoCinderella
Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
— Pogoda na miłość
8109 697a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5707 0fba 500
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viaillustrious illustrious
9348 3d32 500
Reposted fromsoftboi softboi viaskrzacik skrzacik
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaskrzacik skrzacik
6059 e809
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8147 e197
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viablithely blithely
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl